Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 – Höpcke v. komissio

(Asia F-46/12)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AST/111/10 – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Ohje, jonka mukaan on laadittava teksti, jolla on tietty vähimmäispituus – Noudattamatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dagmar Höpcke (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus, joka koskee avoimen kilpailun EPSO/AST/111/10 valintalautakunnan sen päätöksen kumoamista, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä tämän kilpailun läpäisseistä henkilöistä laadittuun luetteloon.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Dagmar Höpcke vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 184, 23.6.2012, s. 25.