Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 – Höpcke / Commissie

(Zaak F-46/12)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 – Niet-plaatsing op reservelijst – Opdracht om tekst van minimumlengte op te stellen – Niet-naleving)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Dagmar Höpcke (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 om verzoeksters naam niet te plaatsen op de lijst van geslaagde kandidaten van dat vergelijkend onderzoek

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Höpcke draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 184 van 23.6.2012, blz. 25.