Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 16 septembrie 2013 – Höpcke/Comisia

(Cauza F-46/12)1

(Funcție publică – Concurs general – Anunțul de concurs EPSO/AST/111/10 – Neînscriere pe lista de rezervă – Instrucțiunea de a redacta un text cu o lungime minimă – Nerespectare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Dagmar Höpcke (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și G. Gattinara, agenți)ObiectulCererea de anulare a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/111/10 de a nu înscrie numele reclamantei pe lista candidaților care au reușit la concurs DispozitivulRespinge acțiunea.Doamna Höpcke suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.