Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. decembra 2013 – Birkhoff/Komisia

(vec F-60/09 DEP)

(Verejná služba – Konanie – Určenie výšky trov konania – Zastavenie konania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Birkhoff (Isny, Nemecko) (v zastúpení: C. Inzillo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Výrok

Konanie o návrhu na určenie výšky trov konania vo veci F-60/09 DEP, Birkhoff/Komisia, sa zastavuje.Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené v rámci tohto konania o určenie výšky trov konania.