Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 december 2013 – Brikhoff mot kommissionen

(Mål F-60/09 DEP)

(Personalmål – Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Gerhard Birkhoff (Isny, Tyskland) (ombud: advokaten C. Inzillo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M.J. Currall och B. Eggers, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Avgörande

Det saknas anledning att pröva begäran om fastställande av rättegångskostnaderna i mål F-60/09 DEP, Birkhoff mot kommissionen

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader till följd av förevarande förfarande om fastställande av rättegångskostnader