Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 december 2013 – Birkhoff / Commissie

(Zaak F-60/09 DEP)

(Openbare dienst – Procedure – Begroting van kosten – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Gerhard Birkhoff (Isny, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Inzillo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het verzoek om begroting van kosten in zaak F-60/09 DEP, Birkhoff/Commissie.

Elke partij zal de eigen kosten van de onderhavige procedure tot begroting van kosten dragen.