Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 23. oktober 2013 – Moragrega Arroyo mod Rådet

(Sag F-49/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1    EUT C 215 af 27.7.2013, s. 20.