Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 23. listopada 2013. – Moragrega Arroyo protiv Vijeća

(Predmet F-49/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 215, 27.7.2013., str. 20.