Language of document :

Civildienesta tiesas 2013. gada 23. oktobra rīkojums – Moragrega Arroyo/Padome

(lieta F-49/13) 1

Tiesvedības valoda franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

____________

1    OV C 215, 27.7.2013., 20. lpp.