Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-23 ta’ Ottubru 2013 – Moragrega Arroyo vs Il-Kunsill

(Kawża F-49/13)1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 215, 27.07.2013, p.20