Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 23 octombrie 2013 – Moragrega Arroyo/Consiliul

(Cauza F-49/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 215, 27.7.13, p. 20.