Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 23. oktobra 2013 – Moragrega Arroyo proti Svetu

(Zadeva F-49/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 215, 27.7.2013, str. 20.