Language of document :

 C_2014071CS.01003602.xml

8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/36


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2013 —  JJ (*1) v. Rada

(Věc F-47/13) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení 2012 - Rozhodnutí nepovýšit žalobce - Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení předcházejícího povyšovacímu řízení, v němž by případné rozhodnutí o povýšení nabylo účinnosti - Orgán příslušný k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka)

(2014/C 71/72)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: JJ (*1) (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: MM. M. Bauer a A. Bisch, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí nezařadit žalobce na seznam úředníků funkční skupiny AD navržených na povýšení v roce 2012.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.

2)

 JJ (*1) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(*1)  Údaje vymazané nebo nahrazené v rámci zajištění ochrany osobních dat a/nebo důvěrné povahy.

(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013, s. 63.