Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kümnes koda) 12. detsembri 2013. aasta määrus – Debaty versus nõukogu

(kohtuasi F-47/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2012. aasta edutamine – Otsus hagejat mitte edutada – Ühest institutsioonist üle viimine edutamise ajal enne võimaliku edutamise otsuse jõustumist – Institutsioon, kes on pädev otsustama üleviidud ametniku edutamise üle)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pierre Debaty (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. Bisch)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat 2012. aasta edutamise raames palgaastmele AD edutatud ametnike nimekirja.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta P. Debaty kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 207, 20.7.2013, lk 63.