Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2013 – Debaty v. neuvosto

(Asia F-47/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2012 ylennyskierros – Päätös olla ylentämättä kantajaa – Virkamiehen siirto toiseen toimielimeen sitä ylennyskierrosta edeltävällä ylennyskierroksella, jonka aikana mahdollinen ylennyspäätös olisi tullut voimaan – Toimielin, jolla on toimivalta päättää siirretyn virkamiehen ylentämisestä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pierre Debaty (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. Bisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja oli jätetty merkitsemättä niistä AD -virkaryhmään kuuluvista virkamiehistä tehtyyn luetteloon, joita esitettiin ylennettäväksi vuonna 2012

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Pierre Debaty vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 63.