Language of document :

 C_2014071HR.01003602.xml

8.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 71/36


Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 12. prosinca 2013. —  JJ (*1) protiv Vijeća

(Predmet F-47/13) (1)

(Javna služba - Dužnosnici - Promaknuće - Postupak promaknuća 2012 - Odluka da se tužitelj ne promakne - Međuinstitucionalni premještaj tijekom postupka promaknuća koji prethodi onome tijekom kojega bi možebitna odluka o promaknuću stupila na snagu - Institucija nadležna za odluku o promaknuću premještenog dužnosnika)

(2014/C 71/72)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: JJ (*1) (zastupnik: M. Velardo, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i A. Bisch, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke da se tužitelja ne uključi na popis dužnosnika funkcijske skupine AD predloženih za promaknuće u 2012.

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbija kao očito pravno neosnovana.

2.

 JJ (*1) snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Vijeća Europske unije.


(*1)  Informacije su izbrisane ili zamijenjene u okviru zaštite osobnih podataka i/ili povjerljivosti.

(1)  SL C 207 20.07.13 str. 63.