Language of document :

Civildienesta tiesas (otrās palātas) priekšsēdētāja 2013. gada 12. decembra rīkojums – Debaty/Padome

(lieta F-47/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2012. gada paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju – Starpiestāžu pārcelšana amatā paaugstināšanas laikā, kas ir pirms tās, kuras laikā eventuālais lēmums par paaugstināšanu amatā būtu varējis stāties spēkā – Iestāde, kurai ir kompetence lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pierre Debaty (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un A. Bisch)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju to AD funkciju grupas ierēdņu sarakstā, kurus ieteikts paaugstināt amatā 2012. gadāRezolutīvā daļa:noraidīt prasību kā acīmredzami juridiski nepamatotu;P. Debaty sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.