Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 – Faita v. EHSV

(Věc F-92/11)1

„Veřejná služba - Psychické obtěžování – Žádost o pomoc – Odůvodnění rozhodnutí“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Carla Faita (Brusel, Belgie) (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (zástupci: M. Arsène a L. Camarena Januzec, zmocněnci, ve spolupráci s M. Troncoso Ferrerem a F.-M. Hislairem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o uznání chyb v souvislosti s neposkytnutím pomoci a porušením povinnosti péče vůči ní, jakož i o přijetí opatření, na základě kterých by byly zveřejněny její zásluhy a dovednosti, a návrh na náhradu škody.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Carla Faita ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení vynaložených Evropským hospodářským a sociálním výborem. Evropský hospodářský a sociální výbor ponese jednu čtvrtinu vlastních nákladů řízení.