Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus – Faita versus EMSK

(kohtuasi F-92/11)1

(Avalik teenistus – Psühholoogiline ahistamine – Abitaotlus – Otsuse põhjendused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carla Faita (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) (esindajad: M. Arsène ja L. Camarena Januzec, keda abistasid advokaadid M. Troncoso Ferrer ja F.-M. Hislaire)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tunnistada tema suhtes tehtud vigade olemasolu, mis tulenevad abi andmata jätmisest ning hoolitsemiskohustuse rikkumisest; samuti nõue võtta meetmed hageja teenete ja oskuste avalikuks rehabiliteerimiseks ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. Faita kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kolm neljandikku Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohtukuludest.

Jätta üks neljandik Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 347, 26.11.2011, lk 46.