Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra spriedums – Faita/EESK

(lieta F-92/11) 1

Civildienests - Psiholoģiska vardarbība - Lūgums sniegt palīdzību - Lēmuma pamatojums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carla Faita (Brisele, Beļģija) (pārstāvji D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (pārstāvji M. Arsène un M. L. Camarena Januzec, pārstāvji, kam palīdz M. Troncoso Ferrer un F.-M. Hislaire, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lēmumu, ar ko noraidīts prasītājas lūgums atzīt pret viņu pieļautos pārkāpumus, jo nav sniegta palīdzība un nav ievērots pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses, kā arī viņas lūgums veikt pasākumus, lai varētu publiski noteikt viņas nopelnus un zināšanas, un prasība atlīdzināt zaudējumusRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;C. Faita sedz savus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tiesāšanās izdevumiem;Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sedz vienu trešdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.