Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 16 septembrie 2013 – Faita/CESE

(Cauza F-92/11)1

(Funcție publică – Hărțuire morală – Cerere de asistență – Motivele unei decizii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Carla Faita (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Comitetul Economic și Social European (CESE) (reprezentanți: M. Arsène și L. Camarena Januzec, agenți, asistați de M. Troncoso Ferrer și F.-M. Hislaire, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comitetului Economic și Social European prin care se refuză cererea reclamantului de recunoaștere a faptelor ilicite săvârșite împotriva sa prin lipsa de asistență și prin încălcarea obligației de solicitudine, precum și de adoptare a unor măsuri de natură să stabilească în mod public meritele și competențele sale și cerere de daune intereseDispozitivulRespinge acțiunea.Doamna Faita suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata a trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de Comitetul Economic și Social European.Obligă Comitetul Economic și Social European la suportarea a un sfert din propriile cheltuieli de judecată.