Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2013 – BP v. FRA

(Asia F-38/12)1

(Henkilöstö – Euroopan unionin perusoikeusviraston henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Määräaikaisen sopimuksen jättäminen uusimatta toistaiseksi – Siirtäminen toiseen yksikköön sopimuksen päättymiseen asti – Kumoamiskanne – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BP (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (asiamies: M. Kjærum, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota Euroopan unionin perusoikeusviraston päätös jättää kantajalla oleva sopimussuhteisen toimihenkilön sopimus uusimatta ja päätös siirtää kantaja viraston toiselle osastolle sekä vaatimus saada korvausta väitetystä aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BP vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan kokonaisuudessaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin perusoikeusviraston kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 37.