Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. rujna 2013. – BP protiv FRA

(Predmet F-38/12)1

(Javna služba – Osoblje Agencije Europske unije za temeljna prava – Član ugovornog osoblja – Neproduljenje ugovora na određeno vrijeme na neodređeno vrijeme – Premještaj u drugu službu do isteka ugovora – Tužba za poništenje – Tužba za naknadu štete)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: BP (Barcelona, Španjolska) (zastupnici: L. Levi i M. Vandenbussche, odvjetnici)

Tuženik: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (zastupnici: M. Kjærum, agent, uz asistenciju B. Wägenbaura, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Agencije Europske unije za temeljna prava o neproduljenju ugovora ugovornog djelatnika tužitelja i odluke o premještanu potonjeg u drugi odjel unutar te agencije te zahtjev za naknadu pretrpljene imovinske i neimovinske štete.Izreka presudeTužba se odbija. BP će, osim vlastitih, snositi i troškove Agencije Europske unije za temeljna prava.