Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 30-i ítélete –BP kontra FRA

(F-38/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének személyi állománya – Szerződéses alkalmazott – Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre való meghosszabbításának elmaradása – A szerződés lejártáig valamely másik szolgálatba való újrabeosztás – Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: BP (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (képviselők: M. Kjærum meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely mellőzte a felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását, továbbá azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely áthelyezte őt az Ügynökség valamely másik egységéhez, valamint az állítólagosan őt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.BP viseli saját költségeit, valamint a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége részéről felmerült valamennyi költség viselésére.