Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2013 – BP proti FRA

(Zadeva F-38/12)1

(Javni uslužbenci – Osebje Agencije Evropske unije za temeljne pravice – Pogodbeni uslužbenec – Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas za nedoločen čas – Prerazporeditev v drugo službo do izteka pogodbe – Tožba za razglasitev ničnosti – Odškodninska tožba)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BP (Barcelona, Španija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (zastopnika: M. Kjærum, zastopnik, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Agencije Evropske unije za temeljne pravice o zavrnitvi podaljšanja pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca in odločbe o premestitvi tožeče stranke v drug oddelek ter odškodninski zahtevek za povračilo domnevno nastale premoženjske in nepremoženjske škode.Izrek1.    Tožba se zavrne.2.    BP nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Agencija Evropske unije za temeljne pravice.