Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30.9.2013 – BP mot FRA

(Mål F-38/12)(1 )

(Personalmål – Anställda vid Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – Kontraktsanställd – Beslut att inte förnya ett tidsbestämt anställningskontrakt så att det gäller tills vidare – Omplacering till en annan tjänst under den tid som återstår av anställningskontraktet – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BP (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: (FRA) (ombud: M. Kjærum biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters beslut att inte förlänga sökandens anställningsavtal och av byråns beslut att omplacera sökanden till en annan av dess avdelningar, samt om skadestånd för den ideella och ekonomiska skada sökanden uppger sig ha lidit.

Domslut

Talan ogillas.

BP ska bära sina egna kostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har haft.

____________

____________

(1 ) EUT C 138, 12.5.2012, s. 37.