Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 12. december 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-133/12)

(Personalesag – tjenestemænd – Unionens erstatningsansvar uden for kontraktforhold – erstatning for skade som følge af, at institutionen har sendt sagsøgerens advokat en skrivelse vedrørende de omkostninger, der er pålagt sagsøgeren – åbenbart, at sagen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet – procesreglementets artikel 94)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens anmodning om erstatning som følge af, at sagsøgte har sendt en skrivelse vedrørende sagsøgeren til dennes advokat, og en erstatningspåstand

Konklusion

Sagen afvises, idet det er åbenbart, at den delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionens afholdte omkostninger.

Luigi Marcuccio betaler Personaleretten et beløb på 2 000 EUR.