Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-133)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Sopimussuhteen ulkopuolinen unionin vastuu – Korvaus vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että toimielin on lähettänyt kantajan asianajajalle kirjeen kantajan maksettavaksi määrätyistä oikeudenkäyntikuluista – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton – Työjärjestyksen 94 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada korvaus siitä, että vastaaja oli lähettänyt kantajan asianajajalle kantajaa koskevan kirjeen, ja korvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja hylätään siltä osin kuin se on selvästi perusteeton.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissio oikeudenkäyntikulut.

Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2 000 euroa.