Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. ledna 2014 – Carpenito v. Rada

(Věc F-136/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 75.