Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. januára 2014 – Carpenito/Rada

(vec F-136/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013, s. 75.