Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. januarja 2014 – Carpenito proti Svetu

(Zadeva F-136/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1    UL C 26, 26.1.2013, str. 75.