Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 18ης Απριλίου 2012 —
Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C‑656/11 R)

«Ασφαλιστικά μέτρα — Απόφαση του Συμβουλίου — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων — Απόφαση 2011/863/ΕΕ — Επείγον»

1.                     Ασφαλιστικά μέτρα — Αναστολή εκτελέσεως — Προσωρινά μέτρα — Προϋποθέσεις χορηγήσεως — Fumus boni juris — Επείγον — Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία — Σωρευτικός χαρακτήρας — Στάθμιση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων (Άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ) (βλ. σκέψεις 27-28)

2.                     Ασφαλιστικά μέτρα — Αναστολή εκτελέσεως — Προσωρινά μέτρα — Προϋποθέσεις χορηγήσεως — Επείγον — Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία — Βάρος αποδείξεως — Ζημία της οποίας η επέλευση εξαρτάται από μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα — Έλλειψη επείγοντος (Άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ) (βλ. σκέψεις 31 40)

3.                     Ασφαλιστικά μέτρα — Αναστολή εκτελέσεως — Προσωρινά μέτρα — Προϋποθέσεις χορηγήσεως — Επείγον — Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία — Χρηματική ζημία — Ζημία η οποία δύναται να αποκατασταθεί με την επιδίκαση στο πλαίσιο της δίκης επί της προσφυγής — Δεν πρόκειται για ανεπανόρθωτη ζημία (Άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ) (βλ. σκέψεις 41-46)

Αντικείμενο

Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως 2011/863/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων όσον αφορά την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (ΕΕ L 341, σ. 1), και αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων με το ίδιο αντικείμενο.

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.