Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

A Bíróság elnökének 2012. április 18‑i végzése – Egyesült Királyság kontra Tanács

(C‑656/11. R. sz. ügy)

„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Tanácsi határozat – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – 2011/863/EU határozat – Sürgősség”

1.                     Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Fumus boni iuris – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Kumulatív jelleg – Az ügyben szereplő érdekek összességének mérlegelése (EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk) (vö. 27., 28. pont)

2.                     Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Bizonyítási teher – A kár jövőbeli és bizonytalan eseményektől függő megvalósulása – Sürgősség hiánya (EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk) (vö. 31–40. pont)

3.                     Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Vagyoni kár – Az érdemi kereset keretében nyújtott kártérítéssel helyrehozható kár – A helyrehozhatatlan jelleg hiánya (EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk) (vö. 41–46. pont)

Tárgy

Az Unió nevében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21‑i megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. mellékletének újraszabályozása tekintetében képviselendő álláspontról szóló, 2011. december 16‑i 2011/863/EU tanácsi határozat (HL L 341., 1. o.) végrehajtása felfüggesztésének elrendelése és az ugyanilyen tárgyú ideiglenes intézkedések elrendelése iránti kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.