Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

2012 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis
Jungtinė Karalystė prieš Tarybą

(Byla C‑656/11 R)

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Tarybos sprendimas – Prašymas sustabdyti vykdymą – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Sprendimas 2011/863/ES – Skuba“

1.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – „Fumus boni juris“ – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Kumuliacinis pobūdis – Visų nagrinėjamų interesų palyginimas (SESV 278 ir 279 straipsniai) (žr. 27–28 punktus)

2.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Įrodinėjimo pareiga – Žalos atsiradimas, priklausiantis nuo būsimų ir numanomų įvykių – Skubos nebuvimas (SESV 278 ir 279 straipsniai) (žr. 31–40 punktus)

3.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Finansinė žala – Žala, kuri gali būti atlyginta pagrindinėje byloje skiriant kompensaciją – Nepataisomo pobūdžio nebuvimas (SESV 278 ir 279 straipsniai) (žr. 41–46 punktus)

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 2011/863/ES dėl Europos Sąjungos pozicijos Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo, dėl to Susitarimo II priedo dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo pakeitimo (OL L 341, p. 1) vykdymą ir nurodyti taikyti tam pačiam tikslui skirtas laikinąsias apsaugos priemones.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.