Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sø- og Handelsretten (Dánsko) dne 16. ledna 2014 – Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet

(Věc C-23/14)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Sø- og Handelsretten (Námořní a obchodní soud)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Post Danmark A/S

Odpůrkyně: Konkurrencerådet

Další účastnice řízení: Bring Citymail Denmark A/S

Předběžné otázky

Jaká kritéria je třeba použít při rozhodování, zda použití systému rabatů se standardizovanou prahovou hodnotou objemu, který má charakteristiky uvedené v […] předkládacím usnesení, představuje zneužití dominantního postavení v rozporu s článkem 82 ES?

Soudní dvůr je žádán, aby ve své odpovědi objasnil, jakou relevantnost má pro posouzení skutečnost, že prahové hodnoty systému rabatů jsou stanoveny tak, že se systém rabatů uplatní na většinu zákazníků na trhu.

Soudní dvůr je dále žádán, aby ve své odpovědi objasnil, jak relevantní – pokud vůbec – jsou podle článku 82 ES ceny a náklady dominantního podniku pro posouzení takového systému rabatů (relevantnost kritéria „stejně výkonného soutěžitele“).

Zároveň je Soudní dvůr žádán, aby objasnil, jakou relevantnost v této souvislosti mají charakteristiky trhu, včetně toho, zda charakteristiky trhu mohou odůvodnit uzavření trhu prokázané jiným zkoumáním a analýzami, než je kritérium stejně výkonného soutěžitele (viz v tomto ohledu bod 24 odůvodnění sdělení Komise o použití článku 82 ES).

Jak pravděpodobný a závažný musí být protisoutěžní účinek systému rabatů, který má charakteristiky uvedené v […] předkládacím usnesení, aby se uplatnil článek 82 Smlouvy o ES?

S ohledem na odpovědi na otázky 1 a 2, jaké zvláštní okolnosti musí vnitrostátní soud vzít v úvahu při posouzení, zda systém rabatů za takových okolností, jako jsou okolnosti popsané v předkládacím usnesení (charakteristiky trhu a systému rabatů), v konkrétním případě vede nebo může vést k uzavření trhu, aby se jednalo o zneužití, na které se vztahuje článek 82 Smlouvy o ES?

Je v této souvislosti požadováno, aby byl účinek uzavření trhu patrný?