Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. siječnja 2014. uputio Sø- og Handelsretten (Danska) – Post Danmark A/S protiv Konkurrencerådet

(Predmet C-23/14)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Sø- og Handelsretten

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Post Danmark A/S

Tuženik: Konkurrencerådet

Intervenijent: Bring Citymail Denmark A/S

Prethodna pitanja

1.    Koje bi smjernice trebalo koristiti pri odlučivanju o tome predstavlja li primjena sustava rabata sa standardiziranim količinskim pragom koji ima svojstva opisana u točkama 10. i 11. rješenja zahtjeva za prethodnu odluku zlouporabu vladajućeg položaja koja je u suprotnosti s člankom 82. Ugovora o EZ-u?

Od Suda se traži da u svom odgovoru razjasni od koje je važnosti za ocjenu činjenica jesu li pragovi sustava rabata određeni na takav način da se sustav rabata primjenjuje na većinu korisnika usluga na tržištu.

Od Suda se nadalje traži da u odgovoru razjasni koja je važnost, ako je uopće ima, koju cijene i troškovi poduzetnika u vladajućem položaju imaju u procjeni toga sustava rabata sukladno članku 82. Ugovora o EZ-u (važnost testa „jednako učinkovitog konkurenta“).

Istovremeno se od Suda traži da razjasni koju važnost u vezi s tim imaju svojstva tržišta, uključujući i to mogu li svojstva tržišta opravdati učinak zatvaranja tržišta na kojeg ukazuju druga ispitivanja i analize različiti od testa “jednako učinkovitog konkurenta“ (vidjeti, u tom pogledu, točku 24. Komunikacije Komisije o provedbi članka 82.).

2.    Koliko vjerojatan i ozbiljan mora biti protutržišni učinak sustava rabata koji ima svojstva opisana u točkama 10. i 11. zahtjeva za prethodnu odluku da bi se primijenio članak 82. Ugovora o EZ-u?

3.    Imajući u vidu odgovore na prvo i drugo pitanje, koje posebne okolnosti nacionalni sud mora uzeti u obzir prilikom ocjene ima li ili može li sustav rabata, u okolnostima poput onih koje su opisane u zahtjevu za prethodnu odluku (svojstva tržišta i režima rabata), u konkretnom slučaju imati takav učinak zatvaranja tržišta da to predstavlja zlouporabu predviđenu člankom 82. Ugovora o EZ-u?

S time u vezi, treba li učinak zatvaranja tržišta biti znatan?