Language of document :

A Sø- og Handelsret (Dánia) által 2014. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Post Danmark A/S kontra Konkurrencerådet

(C-23/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Sø- og Handelsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Post Danmark A/S

Alperes: Konkurrencerådet

Beavatkozó: Bring Citymail Denmark A/S

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Milyen iránymutatásokat kell használni annak eldöntéséhez, hogy az EK-Szerződés 82. cikkével ellentétes erőfölénnyel való visszaélést valósít-e meg az erőfölényben lévő vállalkozás, amikor az előzetes döntéshozatalra utaló határozat 10. és 11. pontjában hivatkozott jellemzőkkel bíró, egységes mennyiségi küszöbértékkel rendelkező árengedményrendszert alkalmazza?

A kérdést előterjesztő bíróság kéri, hogy a Bíróság válaszában tisztázza, milyen jelentősége van az értékelés során annak, hogy úgy alakították-e ki az árengedményrendszer küszöbértékeit, hogy az árengedményrendszer a piacon megtalálható ügyfelek többségére alkalmazandó.

A kérdést előterjesztő bíróság kéri, hogy a Bíróság válaszában tisztázza továbbá, hogy az ilyen árengedményrendszernek az EK-Szerződés 82. cikke szerinti értékelése tekintetében van-e, és ha igen, milyen jelentősége van az erőfölényben lévő vállalkozás árainak és költségeinek (a „megegyező hatékonyságú versenytárs” kritériumának jelentősége).

A kérdést előterjesztő bíróság ugyanakkor annak tisztázását is kéri a Bíróságtól, hogy ezzel összefüggésben milyen jelentőséggel bírnak a piac jellemzői, beleértve azt is, hogy a piac jellemzői indokolhatják-e a piaclezáró hatásnak a „megegyező hatékonyságú versenytárs” kritériumától eltérő vizsgálatokkal és elemzésekkel történő bizonyítását (e tekintetben lásd a Bizottság 82. cikk alkalmazásáról szóló közleményének 24. pontját).

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat 10. és 11. pontjában hivatkozott jellemzőkkel bíró árengedményrendszer versenyellenes hatásának mennyire kell valószínűnek és komolynak lennie ahhoz, hogy alkalmazandó legyen az EK-Szerződés 82. cikke?

Az első és a második kérdésre adott válaszra tekintettel a nemzeti bíróságnak milyen különös körülményeket kell figyelembe vennie annak értékelésekor, hogy az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban bemutatott körülmények között (a piac és az árengedményrendszer jellemzői) az árengedményrendszer rendelkezik-e, vagy rendelkezhet-e olyan piaclezáró hatással az adott ügyben, hogy az az EK-Szerződés 82. cikkének hatálya alá tartozó visszaélést valósítson meg?

Ezzel összefüggésben követelmény-e a piaclezáró hatás érzékelhetősége?