Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 16. janvārī iesniedza - og Handelsretten (Dānija) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(lieta C-23/14)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

- og Handelsretten

Pamatlietas puses

Prasītāja: Post Danmark A/S

Atbildētājs: Konkurrencerådet

Persona, kas iestājusies lietā: Bring Citymail Denmark A/S

Prejudiciālie jautājumi

Kādi norādījumi ir jāņem vērā, lai izlemtu, vai tas, ka dominējošais uzņēmums piemēro atlaižu sistēmu ar standarta apmēra robežu, kurai ir lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 10. un 11. punktā norādītās pazīmes, ir uzskatāms par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas ir pretrunā EK līguma 82.pantam?

Tiesai savā atbildē ir lūgts skaidrot, kāda nozīme [dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas vērtējumā] ir vērtējumam par to, vai atlaižu sistēmas robežas ir noteiktas tādā veidā, ka šī atlaižu sistēma attiecas uz lielāko daļu šī tirgus patērētāju.

Tiesai tālāk tās atbildē ir lūgts skaidrot, kāda nozīme, ja tāda ir, ir dominējošā uzņēmuma cenām un izmaksām uz šādas atlaižu sistēmas novērtēšanu saskaņā ar EK līguma 82. pantu (“konkurenta, kurš ir tikpat efektīvs”, pārbaudes piemērotība).

Tajā pašā laikā Tiesai ir lūgts skaidrot, kāda [dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas vērtējumā] ir nozīme tirgus pazīmēm, tostarp apstāklim, vai tirgus pazīmes var būt pamats tam, ka ierobežojoša ietekme tiek pierādīta ar pārbaudēm un analīzēm, kas nav “konkurenta, kurš ir tikpat efektīvs”, pārbaude (šajā ziņā skat. Komisijas paziņojuma par EK līguma 82. panta piemērošanu 24. punktu).

Cik iespējamai un būtiskai ir jābūt atlaižu sistēmas pret konkurenci vērstai iedarbībai, kurai ir lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu 10. un 11. punktā norādītās pazīmes, lai būtu jāpiemēro EK līguma 82. pants?

Ņemot vērā atbildes, kas sniegtas uz 1. un 2. jautājumu, kādi specifiski apstākļi valsts tiesai jāņem vērā, izvērtējot, vai atlaižu sistēmai tādos apstākļos, kādi tie raksturoti šajā lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu (tirgus un atlaižu sistēmas pazīmes), konkrētajā gadījumā piemīt vai var piemist tāda ierobežojoša ietekme, lai secinātu, ka tā ir uzskatāma par [dominējošā stāvokļa] ļaunprātīgu izmantošanu, kuru reglamentē EK līguma 82. pants?

Vai šajā saistībā pastāv prasība, ka ierobežojošai ietekmei ir jābūt novērtējamai?