Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sø- og Handelsretten (Danemarca) la 16 ianuarie 2014 – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Cauza C-23/14)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Sø- og Handelsretten

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Post Danmark A/S

Pârât: Konkurrencerådet

Intervenientă: Bring Citymail Denmark A/S

Întrebările preliminare

Ce criterii ar trebui folosite pentru a se lua o decizie in privinţa existenţei unui eventual abuz de poziţie dominantă, contrar articolului 82 CE, din partea unei societăţi care deține o poziţie dominantă pe piaţă şi care aplică o schemă de rabat cu un prag cantitativ standardizat, astfel cum a fost descrisă la punctele 10 și 11 din cererea de decizie preliminară?

I se solicită Curții ca în răspunsul dat să aducă clarificări în privinţa relevanţei pe care eventuala fixare a pragului schemei de rabat în așa fel încât schema de rabat să se aplice majorităţii clienţilor de pe piaţă, o are în vederea aprecierii sale.

I se solicită, de asemenea, Curții să aducă clarificări în privinţa relevanţei, dacă aceasta există, pe care o au prețurile şi costurile practicate de societatea dominantă, în vederea aprecierii întemeiate pe articolul 82 CE, a unei astfel de scheme de rabat (relevanţa unui test al „concurentului la fel de eficient”).

I se solicită în acelaşi timp Curții să aducă clarificări în privinţa relevanţei pe care o au, în acest context, caracteristicile pieței, inclusiv dacă aceste caracteristici ale pieței pot să justifice că efectul de blocaj este demonstrat prin alte examinări și analize decât testul „concurentului la fel de eficient” (a se vedea, în acest sens, punctul 24 din Comunicarea Comisiei privind aplicarea articolului 82).

Care este probabilitatea și gravitatea la care trebuie să se ridice efectul anti-concurenţial al unei scheme de rabat cu caracteristicile menţionate la punctele 10 și 11 din cererea de decizie preliminară, pentru a fi aplicabil articolul 82 CE?

Având în vedere răspunsurile date la prima şi la a doua întrebare, care sunt circumstanţele specifice de care trebuie să țină seama instanţa naţională atunci când apreciază dacă o schemă de rabat generează sau să poată genera, în circumstanțe precum cele descrise în cererea de decizie preliminară (caracteristici ale pieței și ale schemei de rabat) un astfel de efect de blocaj în cauza respectivă, încât să constituie un abuz definit de articolul 82 CE?

Legat de acest aspect, efectul de blocaj trebuie să fie semnificativ?