Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsret (Danska) 16. januarja 2014 – Post Danmark A/S proti Konkurrencerådet

(Zadeva C-23/14)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Sø- og Handelsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Post Danmark A/S

Tožena stranka: Konkurrencerådet

Intervenientka: Bring Citymail Denmark A/S

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Katere smernice je treba uporabiti pri odločanju, ali to, da prevladujoče podjetje uporablja sistem rabatov s standardiziranim količinskim pragom z značilnostmi, navedenimi v [...] predlogu za sprejetje predhodne odločbe, pomeni zlorabo prevladujočega položaja v nasprotju s členom 82 Pogodbe ES?

Sodišče se prosi, naj v svojem odgovoru pojasni, kakšen pomen pri presoji zadeve ima to, ali so količinski pragi v sistemu rabatov določeni tako, da se sistem rabatov nanaša na večino kupcev na trgu.

Sodišče se poleg tega prosi, naj v svojem odgovoru pojasni, kakšen pomen, če sploh, imajo cene in stroški prevladujočega podjetja na presojo takšnega sistema rabatov v skladu s členom 82 Pogodbe ES (upoštevnost testa „enako učinkovitega konkurenta“).

Sodišče se hkrati prosi, naj pojasni, kakšen pomen imajo v zvezi s tem značilnosti trga, vključno s tem, ali lahko značilnosti trga upravičijo omejevalni učinek, ki ga dokazujejo preizkusi in analize, ki niso test „enako učinkovitega konkurenta“ (v zvezi s tem glej odstavek 24 sporočila Komisije o uporabi člena 82 Pogodbe ES).

2.    Kako verjeten in resen mora biti protikonkurenčni učinek sistema rabatov z značilnostmi, navedenimi v [...] predlogu za sprejetje predhodne odločbe, da se uporabi člen 82 Pogodbe ES?

3.    Ob upoštevanju odgovorov na prvo in drugo vprašanje, katere posebne okoliščine mora nacionalno sodišče upoštevati pri presoji, ali v okoliščinah, ki so navedene v predlogu za sprejetje predhodne odločbe (značilnosti trga in sistema rabatov), sistem rabatov ima oziroma bi lahko imel v tem primeru takšen omejevalni učinek, da pomeni zlorabo iz člena 82 Pogodbe ES?

Ali mora biti v zvezi s tem omejevalni učinek znaten?