Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 12. veljače 2014. – Bodson i dr. protiv EIB-a

(Predmet F-83/12)1

(Javna služba – Osoblje EIB-a – Ugovorna priroda radnog odnosa – Primici od rada – Reforma sustava nagrađivanja EIB-a)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Jean-Pierre Bodson i dr. (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams i G. Nuvoli, agenti, P. E. Partsch, odvjetnik)

Predmet

U jednom dijelu, zahtjev za poništenje odluka o primjeni na tužitelje nagradnog dodatka, u skladu s novim sustavom ocjenjivanja radnog učinka kakav proizlazi iz odluke upravnog vijeća od 14. prosinca 2010. i odluka upravnog odbora od 9. studenog 2010. i 16. studenog 2011. i, u drugom dijelu, podredno, da se instituciji naloži plaćanje razlika u plaćama i plaćanje naknade štete.Izreka presudeTužba se odbija.J.P. Bodson i sedam ostalih tužitelja čija su imena navedena u prilogu snose svoje vlastite troškove te im se nalaže snošenje troškova Europske investicijske banke.