Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 februarie 2014 – Bodson și alții/BEI

(Cauza F-83/12)1

(Funcție publică – Personalul BEI – Natura contractuală a raportului de muncă – Remunerație – Reforma regimului de prime al BEI)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Jean-Pierre Bodson și alții (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams și G. Nuvoli, agenț și, P. E. Partsch, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, cererea de anulare a deciziilor de aplicare în cazul reclamanților a unei prime în temeiul noului sistem de performanțe, astfel cum rezultă din decizia din 14 decembrie 2010 a Consiliului de administrație și din deciziile din 9 noiembrie 2010 și din 16 noiembrie 2011 ale Comitetului de direcție, pe de o parte, și, pe de altă parte, cererea subsecventă de obligare a pârâtei la plata diferenței de remunerație, precum și la plata unor daune intereseDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Bodson și ceilalți șapte reclamanți ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Banca Europeană de Investiții.