Language of document :

2014 m. sausio 27 d. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria prieš Samir Zaizoune

(Byla C-38/14)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Kita apeliacinio proceso šalis: Samir Zaizoune

Prejudicinis klausimas

Ar, atsižvelgiant į lojalaus bendradarbiavimo ir direktyvų veiksmingumo principus, Direktyvos 2008/115/EB1 4 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 6 straipsnio 1 dalis aiškintinos taip, kad pagal jas draudžiami teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, ir juos aiškinanti teismų praktika, pagal kuriuos neteisėtai teritorijoje esančiam užsieniečiui leidžiama taikyti tik piniginę sankciją, kuri, be kita ko, nesuderinama su sprendimu jį išsiųsti?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98).