Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Svea hovrätt - Švédsko) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB

(Věc C-466/12)1

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Internetové odkazy (,hypertextové odkazy‘) umožňující přístup k chráněným dílům“

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea hovrätt

Účastníci původního řízení

Žalobci: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Žalovaná: Retriever Sverige AB

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Svea hovrätt – Výklad čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230) – Internetová stránka s vyhledávací a monitorovací funkcí, která svým předplatitelům nabízí za poplatek přístup ke chráněným dílům – Uvedení odkazu na dílo na internetové stránce jinou osobou než autorem díla nebo jeho právními nástupci

Výrok

Článek 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že jsou na jedné internetové stránce uvedeny hypertextové odkazy na díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce, nepředstavuje sdělování veřejnosti podle tohoto ustanovení.

Článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát mohl poskytnout větší ochranu nositelům autorského práva tím, že stanoví, že pojem „sdělování veřejnosti“ zahrnuje více úkonů, než uvádí toto ustanovení.

____________

1 Úř. věst. C 379, 8.12.2012.