Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2012. június 20.

F‑79/11. sz. ügy

Andreas Menidiatis

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselő – Felvétel – A pályázat elutasítása – A megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtása – Ésszerű határidő – Egyedi végrehajtási rendelkezések – Esélyvesztés”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amely a Bizottság arra köztelezésére irányul, hogy fizessen meg A Menidiatis részére egyrészt 10 000 eurót azon esélyvesztés címén, amely a Közszolgálati Törvényszék F‑128/07. sz. Menidiatis kontra Bizottság ügyben 2009. április 2‑án hozott ítélethez (a továbbiakban: Menidiatis‑ügyben hozott ítélet) kapcsolódó, őt érintő végrehajtási intézkedések elmaradása miatt érte, másrészt 5000 eurót azon nem vagyoni kár címén, amely amiatt érte, hogy a Bizottság semmilyen információt nem közölt arról, hogy a Menidiatis‑ügyben hozott ítélet nyomán mit kíván tenni.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – A felvételi eljárás megsemmisítése – Az adminisztráció kötelezettségei

(EUMSZ 266. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – Végrehajtási intézkedések hozatalára vonatkozó kötelezettség – Ésszerű határidő – A felvétel tárgyában hozott megsemmisített bizottsági határozat új határozattal való helyettesítése

(EUMSZ 266. cikk)

1.      Abban az esetben, ha az uniós bíróság a felvételi eljárást megsemmisítette, a megsemmisítést kimondó ítéletnek semmiféle hatása nincs az adminisztrációt a szolgálat érdekében megillető, a választási lehetőségeinek az eredeti álláshirdetés visszavonásával és a vitatott álláshely betöltésére irányuló újabb eljárás megindításával történő kibővítésére vonatkozó mérlegelési jogkörre. A kinevezésre jogosult hatóság annál is inkább jogosult az eredeti felvételi eljárásnak a jogellenes aktus elfogadásakor fennálló állapotában való folytatása nélkül új felvételi eljárást indítani, mivel nem köteles befejezni az eredeti felvételi eljárást, amelynek jogellenességét a megsemmisítést kimondó határozat megállapította.

(lásd a 37. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑104/08. sz., Angelidis kontra Parlament ügyben 2010. április 15‑én hozott ítéletének 42. pontja.

2.      A megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtására – amely bizonyos közigazgatási intézkedések meghozatalát teszi szükségessé – általában nem kerülhet azonnal sor, így az intézményeknek ésszerű határidő kell, hogy rendelkezésükre álljon ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a megsemmisítést kimondó ítéletnek.

A Közszolgálati Törvényszék azon ítéletét illetően, amely a Bizottság számára különböző lehetőségeket hagyott a bizottsági képviseletvezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó jogi keretek megválasztásával kapcsolatban, ésszerű az öt hónapos határidő a különböző jogi megoldások elemzésére, valamint azt követően a képviseletvezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó új határozat meghozatalára.

(lásd a 40. és 43. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 266/82. sz., Turner kontra Bizottság ügyben 1984. január 12‑én hozott ítéletének 5. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑81/96. sz., Apostolidis és társai kontra Bizottság ügyben 1997. július 10‑én hozott ítéletének 37. pontja.