Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. února 2014 – García Domínguez v. Komise

(Věc F-155/12)1

„Veřejná služba – Výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/215/11 – Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů – Odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí žádosti o pracovní místo – Zásada rovného zacházení – Konflikt zájmů“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Luis García Domínguez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a G. Gattinara)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí nezapsat žalobce na seznam úspěšných uchazečů v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/215/11Výrok usneseníŽaloba se zamítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.Luis García Domínguez ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.