Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. veebruari 2014. aasta määrus – García Domínguez versus komisjon

(kohtuasi F-155/12)1

(Avalik teenistus – Konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/215/11 – Reservnimekirja kandmata jätmine – Kandidatuuri tagasilükkava otsuse põhjendamine – Võrdse kohtlemise põhimõte – Huvide konflikt)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Luis García Domínguez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat konkursi EPSO/AD/215/11 reservnimekirja.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja Luis García Domínguez’elt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 63, 2.3.2013, lk 26.