Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 25. veljače 2014. – García Domínguez protiv Komisije

(Predmet F-155/12)1

(Javna služba – Natječaj – Poziv na natječaj EPSO/AD/215/11 – Neuvrštavanje na rezervnu listu – Obrazloženje odluke o odbijanju prijave – Načelo jednakog postupanja – Sukob interesa)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Luis García Domínguez (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: S. Rodrigues i A. Tymen, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Eggers i G. Gattinara)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o neuvrštavanju tužitelja na rezervnu listu natječaja EPSO/AD/215/11Izreka rješenja Tužba se odbija kao potpuno pravno neutemeljena.Luis García Domínguezu nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.