Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 25. februāra rīkojums – García Domínguez/Komisija

(lieta F-155/12) 1

Civildienests – Konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/215/11 – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Lēmuma par kandidatūras noraidīšanu pamatojums – Vienlīdzīgas attieksmes princips – Interešu konflikts

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luis García Domínguez (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Tymen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Eggers un G. Gattinara)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju konkursa EPSO/AD/215/11 rezerves sarakstāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;L. García Domínguez sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.