Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Frar 2014 – García Domínguez vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-155/12) 1

(Servizz pubbliku – Kompetizzjoni – Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/215/11 – Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva – Motivazzjoni għal deċiżjoni ta’ ċaħda ta’ kandidatura – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament – Kunflitt ta’ interessi)

Lingwa tal-kawża:l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Luis García Domínguez (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues u A. Tymen, avukati)Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: B. Eggers u G. Gattinara)SuġġettTalba għall-annullament tad-deċizjoni li r-rikorrenti ma jiġix inkluż fil-lista ta’ riżerva tal-kompetizzjoni EPSO/AD/215/11DispożittivIr-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat fid-dritt.L. García Domínguez għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea.